حلقه های لغزنده ماشین آلات ساختمانی

حلقه های جرثقیل

تعداد مدار: 14CKT جریان: 3×30A+9S+2×CANBUS +1×سیگنال خفگی مقاومت عایق:≥500MΩ@500VDC ولتاژ:36VDC LPTS000-0330-1105 - جرثقیل کامیون 25T ویژگی ها...

حلقه های لغزنده برای ماشین های آتش نشانی

تعداد مدار: 18CKT امتیاز جریان: 4×40A+12S+ 2×CANBUS مقاومت عایق:≥500MΩ@500VDC ولتاژ:220VAC LPTS000-0440-14S - ماشین آتش نشانی نردبانی گردان ویژگی های 1 ...

حلقه های لغزنده برای جرثقیل های تمام زمینی

تعداد مدارها:12CKT جریان:4×30A+2×10A+3×5A+ 4×CANBUS+1× سیگنال خفگی مقاومت عایق:≥500MΩ@500VDC ولتاژ:36VDC LPT200-0430-0210-06Te Terrain - . .